20/04/2022

Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος: Προσωρινά αποτελέσματα συμπληρωματικών αιτήσεων

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει: