06/05/2022

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος: Οριστικά αποτελέσματα συμπληρωματικών αιτήσεων

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει: