01/06/2022

Απογραφικά δελτία εξόδου

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Οι φοιτητές των Τμημάτων: 1) Ελληνικής Φιλολογίας2) Ιστορίας και Εθνολογίας3) Κοινωνικής Εργασίας4) Κοινωνικής Πολιτικής5) Πολιτικής Επιστήμης που ολοκλήρωσαν την Πρακτική τους Άσκηση, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εξόδου έως την Κυριακή 5/6/2022 κάνοντας είσοδο στο: https://praktiki.rescom.duth.gr/Υπενθυμίζεται ότι η συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων απαιτείται προκειμένου να προχωρήσουν οι αποδεσμεύσεις των πληρωμών