17/06/2022

ΤΕΦΑΑ: Διαύγεια περιόδου 1/7/2022-31/8/2022

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει: