01/07/2022

Απογραφικά εισόδου

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Οι φοιτητές των Τμημάτων:1. Κοινωνικής Πολιτικής2. Ιστορίας και Εθνολογίας3. Αγροτικής Ανάπτυξης4. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης5. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών6. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 7. Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών8. Μηχανικών Περιβάλλοντος9. Ελληνικής Φιλολογίας10. Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής11. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 12. Πολιτικών Μηχανικών θα πρέπει έως την Τρίτη 5 Ιουλίου να έχουν συμπληρώσει τα απογραφικά δελτία εισόδου τους στο https://praktiki.rescom.duth.gr/Επισημαίνεται ότι η συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την έξοδο από το πρόγραμμα είναι υποχρεωτική και συνδέεται με την πληρωμή των φοιτητών.