16/08/2022

Απογραφικά εξόδου

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Οι φοιτητές/τριες των Τμημάτων Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής και Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, που ολοκλήρωσαν 14/8/2022 την πρακτική τους άσκηση, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εξόδου τους μέχρι την Παρασκευή 19/8/2022 κάνοντας είσοδο στο https://praktiki.rescom.duth.gr/.

Υπενθυμίζουμε ότι η συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου, είναι απαιτούμενη και συνδέεται με την αμοιβή από το πρόγραμμα