06/09/2022

Απογραφικά δελτία εξόδου

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Οι φοιτητές των Τμημάτων 1. Αγροτικής Ανάπτυξης 2. Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής 3. ΤΕΦΑΑ 4. Πολιτικών Μηχανικών 5. ΗΜΜΥ 6. Μηχανικών Περιβάλλοντος 7. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 8. Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 9. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 10. Κοινωνικής Πολιτικής 11. Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων οι οποίοι ολοκλήρωσαν 31/8/2022 την πρακτικής τους άσκηση, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εξόδου τους κάνοντας είσοδο στο https://praktiki.rescom.duth.gr/

Σας υπενθυμίζουμε ότι η συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων είναι υποχρεωτική και συνδέεται με την αποδέσμευση των πληρωμών από το πρόγραμμα.