16/09/2022

ΗΜΜΥ: Απογραφικά δελτία εξόδου

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Οι φοιτητές του Τμήματος ΗΜ&ΜΥ οι οποίοι ολοκληρώνουν σήμερα την πρακτικής τους άσκηση, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εξόδου τους έως και την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου κάνοντας είσοδο στο https://praktiki.rescom.duth.gr/Σας υπενθυμίζουμε ότι η συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων είναι υποχρεωτική και συνδέεται με την αποδέσμευση των πληρωμών από το πρόγραμμα.