03/10/2022

Απογραφικά δελτία εξόδου

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Οι φοιτητές του Τμήματος ΗΜ&ΜΥ, οι οποίοι ολοκλήρωσαν την πρακτικής τους άσκηση στις 30 Σεπτεμβρίου, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εξόδου τους έως και την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου κάνοντας είσοδο στο https://praktiki.rescom.duth.gr/Σας υπενθυμίζουμε ότι η συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων είναι υποχρεωτική και συνδέεται με την αποδέσμευση των πληρωμών από το πρόγραμμα.