30/11/2022

Π.Τ.Δ.Ε.: Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων για την συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδικό ΟΠΣ 5184450 για το ακ. έτος 2022-2023

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Έναρξη υποβολής αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης για το ακ. έτος 2022-2023