29/11/2022

ΤΕΦ: Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ 5184450 για το ακ. ΄έτος 2022-2023

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Έναρξη υποβολής αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης για το ακ. έτος 2022-2023