02/12/2022

Αναβάθμιση σελίδας

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Η σελίδα μας αναβαθμίζεται και σύντομα θα είναι πλήρως διαθέσιμη.

Ευχαριστούμε