30/01/2023

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος: Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα κατάταξης ακ. έτους 2022-2023

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει: