13/02/2023

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας: Ανακοίνωση οριστικού Πίνακα κατάταξης ακ. έτους 2022-2023

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει: