03/03/2023

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής: Συμπληρωματική Διαύγεια περιόδου 1.4.2023-31.5.2023

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει: