21/03/2023

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας: Εγκριτική Απόφαση περιόδου 1.4.2023-31.5.2023

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει: