25/04/2023

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης: Διαύγεια περιόδου 2/5/2023-30/6/2023 (συμπληρωματική)

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει: