26/04/2023

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών: Ανακοίνωση Προσωρινών αποτελεσμάτων (συμπληρωματική ανακοίνωση) ακ. έτος 2022-2023

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει: