16/05/2023

Τμήμα ΗΜΜΥ: Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα κατάταξης ακ. έτους 2022-2023

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει: