26/05/2023

Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής: Διαύγεια περιόδου 15.6.2023-14.8.2023

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει: