01/06/2023

Απογραφικά δελτία εισόδου

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Οι φοιτητές/τριες των Τμημάτων:

1) Ελληνικής Φιλολογίας

2) Πολιτικής Επιστήμης

3) Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής

που ξεκίνησαν σήμερα 1/06/2023 την πρακτική τους άσκηση, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εισόδου τους μέχρι την Τρίτη 06/06/2023 κάνοντας είσοδο στο

https://praktiki.rescom.duth.gr/

Υπενθυμίζουμε ότι η συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου, είναι απαιτούμενη και συνδέεται με την αμοιβή από το πρόγραμμα.