09/06/2023

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας: Διαύγεια περιόδου 1.7.2023-31.7.2023

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει: