30/06/2023

Απογραφικά εξόδου

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Ανακοίνωση: Οι φοιτητές/τριες των Τμημάτων:

1) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

2) Πολιτικής Επιστήμης και

3) Ελληνικής Φιλολογίας

που ολοκληρώνουν σήμερα 30/06/2023 την πρακτική τους άσκηση, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εξόδου τους μέχρι την Τετάρτη 05/07/2023 κάνοντας είσοδο στο

https://praktiki.rescom.duth.gr/

Υπενθυμίζουμε ότι η συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου, είναι απαιτούμενη και συνδέεται με την αμοιβή από το πρόγραμμα