04/07/2023

Απογραφικά Εισόδου

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Οι φοιτητές/τριες των Τμημάτων:

1) Αγροτικής Ανάπτυξης

2) Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής

3)Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

4) Ελληνικής Φιλολογίας

5) Ιστορίας και Εθνολογίας

6) Πολιτικών Μηχανικών

7) ΗΜΜΥ

8) Μηχανικών Περιβάλλοντος

9) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

10) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και

11) Γλώσσας Φιλολογίας Παρευξείνιων Χωρών

που ξεκίνησαν 01/07/2023 την πρακτική τους άσκηση, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εισόδου τους μέχρι την Πέμπτη 06/07/2023 κάνοντας είσοδο στο

https://praktiki.rescom.duth.gr/

Υπενθυμίζουμε ότι η συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου, είναι απαιτούμενη και συνδέεται με την αμοιβή από το πρόγραμμα