04/07/2023

Αποδέσμευση πληρωμών

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Οι φοιτητές των Τμημάτων

1) Ιστορίας και Εθνολογίας α΄ κύκλος

2) Ελληνικής Φιλολογίας α΄ κύκλος

3) Κοινωνικής Εργασίας και

4) Κοινωνικής Πολιτικής

θα λάβουν τα ποσά της αμοιβής τους από την πρακτική άσκηση στις 13/7/2023 στον τραπεζικό τους λογαριασμό.