03/08/2023

Αποδέσμευση πληρωμών

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Οι φοιτητές των Τμημάτων

1) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού β΄ κύκλος και

2) Ελληνικής Φιλολογίας β΄ κύκλος

θα λάβουν τα ποσά της αμοιβής τους από την πρακτική άσκηση στις 13/8/2023 στον τραπεζικό τους λογαριασμό.