28/08/2023

Αποδέσμευση πληρωμών

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Αποδέσμευση πληρωμών: Οι φοιτητές του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης που ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση στις 30 Ιουνίου, θα λάβουν τα ποσά της αμοιβής τους στις 13/9/2023 στον τραπεζικό τους λογαριασμό.