01/09/2023

Απογραφικά δελτία εξόδου

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Οι φοιτητές/τριες των Τμημάτων:

1) Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής

2) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

3) Γλώσσας Φιλολογίας Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών

4) Μηχανικών Περιβάλλοντος

5) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

6) Αγροτικής Ανάπτυξης

7) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών α΄ κύκλου

8) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

9) Πολιτικών Μηχανικών

10) Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

που ολοκλήρωσαν στις 31/08/2023 την πρακτική τους άσκηση, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εξόδου τους έως την Τρίτη 05/09/2023 κάνοντας είσοδο στο

https://praktiki.rescom.duth.gr/

Υπενθυμίζουμε ότι η συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου, είναι απαιτούμενη και συνδέεται με την αμοιβή από το πρόγραμμα