06/09/2023

Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στο τμήμα Μηχανοργάνωσης του STAR Channel

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει: