19/09/2023

Αποδέσμευση πληρωμών

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Οι φοιτητές των Τμημάτων:

1. Ιστορίας και Εθνολογίας β΄ κύκλου (1/7/23-31/7/23)

2. Ελληνικής Φιλολογίας γ΄ κύκλου (1/7/23-31/7/23) και

3. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης α΄ κύκλου (15/6/23-14/8/23),

θα λάβουν τα ποσά της αμοιβής τους στις 13/10/2023 στον τραπεζικό τους λογαριασμό.