26/09/2023

Αποδέσμευση πληρωμών

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Οι φοιτητές των Τμημάτων:

1. Αγροτικής Ανάπτυξης (1/7/23-31/8/23)

2. Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (1/8/23-31/8/23) και (14/8/23-14/9/23) και

3. Γλώσσας Φιλολογίας Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (1/7/23-31/8/23),

θα λάβουν τα ποσά της αμοιβής τους στις 13/10/2023 στον τραπεζικό τους λογαριασμό.