02/04/2024

Συμπλήρωση απογραφικών δελτίων εισόδου

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία β΄ κύκλου (01.04.2024-30.04.2024), που ξεκίνησαν την πρακτική τους άσκηση , θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εισόδου τους έως την Κυρικακή 07/04/2024 κάνοντας είσοδο στο
Υπενθυμίζουμε ότι η συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου, είναι απαιτούμενη και συνδέεται με την αμοιβή από το πρόγραμμα.