02/04/2024

Συμπλήρωση απογραφικών δελτίων εξόδου

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Γλώσσας Φιλολογίας Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών α΄κύκλου (01.02.2024-31.03.2024), που ολοκλήρωσαν την πρακτική άσκησή τους, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εξόδου τους έως την Κυρικακή 07/04/2024 κάνοντας είσοδο στο
Υπενθυμίζουμε ότι η συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου, είναι απαιτούμενη και συνδέεται με την αμοιβή από το πρόγραμμα.