02/04/2024

Ανακοίνωση- Συμπλήρωση απογραφικών δελτίων εξόδου

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας α΄κύκλου (01.03.2024-31.03.2024), που ολοκλήρωσαν την πρακτική άσκηση τους, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εξόδου τους έως την Κυρικακή 07/04/2024 κάνοντας είσοδο στο
Υπενθυμίζουμε ότι η συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου, είναι απαιτούμενη και συνδέεται με την αμοιβή από το πρόγραμμα.