02/04/2024

Ανακοίνωση- Συμπλήρωση απογραφικών δελτίων εξόδου

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Ανακοίνωση – Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία α΄ κύκλου (01.03.2024-31.03.2024), που ολοκλήρωσαν την πρακτική άσκησή τους, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εξόδου τους έως την Κυρικακή 07/04/2024 κάνοντας είσοδο στο
Υπενθυμίζουμε ότι η συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου, είναι απαιτούμενη και συνδέεται με την αμοιβή από το πρόγραμμα.