13/05/2024

Υποχρέωση συμπλήρωσης απογραφικών εισόδου του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας Δ.Π.Θ.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει: