10/06/2024

Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων του Τμήματος Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας του Δ.Π.Θ. για τη συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ 6004524

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Το Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας ανακοινώνει τη διαδικασία έναρξης υποβολής των αιτήσεων για τριάντα (30) θέσεις πρακτικής άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» και κωδ. ΟΠΣ 6004524, το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 10/06/2024 έως 21/06/2024 και ώρα 23:59.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση στον παρακάτω σύνδεσμο https://praktiki.rescom.duth.gr/student/studentlogin_dipae.php .

Για να προβάλετε την ανακοίνωση πατήστε εδώ.