ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΕΝΑΡΞΗ: ΤΕΤΑΡΤΗ, 26/2/2020, ΛΗΞΗ: ΤΡΙΤΗ, 3/3/2020)

Ημερομηνία:

 24/02/2020

Οι φοιτητές και φοιτήτριες 8ου εξαμήνου και επί πτυχίω του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση από 1/4/2020 έως 31/5/2020 ή από 1/7 έως 31/8/2020 σε διάφορους φορείς και υπηρεσίες του δημόσιου, του ιδιωτικού και του τρίτου τομέα εγγεγραμμένους στην πλατφόρμα ΑΤΛΑΣ  μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο: https://forms.gle/guXmrTqE9Q2RdiZA8 από την Τετάρτη, 26/2 έως και την Τρίτη, 3/3/2020.

Οι θέσεις Πρακτικής Άσκησης μπορούν να είναι στην περιοχή της Κομοτηνής ή και αλλού, να έχουν διατεθεί ειδικά για φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής ή να είναι ανοικτές και για φοιτητές και φοιτήτριες περισσότερων Τμημάτων.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και εντός πέντε ημερών από την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων, οι ενδιαφερόμενοι/-ες που αμφισβητούν την προσωρινή σειρά κατάταξης μπορούν να καταθέσουν ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος.

Λεπτομέρειες για τη διαδικασία, τα κριτήρια κατάταξης των ενδιαφερομένων και κάθε άλλο σχετικό θέμα είναι διαθέσιμες στους συνδέσμους:
και

Στην προγραμματισμένη συνάντηση των ενδιαφερόμενων φοιτητών και φοιτητριών με τον Επίκ. Καθηγητή Ν. Κουλούρη, επιστημονικά υπεύθυνο για την Πρακτική Άσκηση, την Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18.00, θα δοθούν αναλυτικές διευκρινίσεις και οδηγίες.

Κομοτηνή, 24/2/2020

Ο επιστημονικά υπεύθυνος για την ΠΑ
Νικόλαος Κουλούρης
Επίκουρος Καθηγητής

Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;

Επικοινωνήστε μαζί μας !