ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΠΘ

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

Ημερομηνία  –  15/04/2020

 

 

Παρακαλώ πατήστε πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;

Επικοινωνήστε μαζί μας !