ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης : Σας ενημερώνουμε πως έχει γίνει η αποστολή των απογραφικών δελτίων εξόδου προς όλες τις φοιτήτριες και τους φοιτητές των τμημάτων που η πρακτική τους άσκηση λήγει στις 31/08/2020.

Ημερομηνία:

 31/08/2020

Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;

Επικοινωνήστε μαζί μας !