Διαδικτυακή ημερίδα για την ενημέρωση των Φοιτητών των Τμημάτων:
1. Ελληνικής Φιλολογίας
2. Ιστορίας-Εθνολογίας
3. Γλώσσας Φιλολογίας Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
4. Κοινωνικής Πολιτικής
5. Πολιτικής Επιστήμης 6. Οικονομικών Επιστημών
Η ενημέρωση αφορά την χρηματοδοτούμενη από το ΕΣΠΑ 2014-2020 Πράξη «Πρακτική Άσκηση φοιτητών Δ.Π.Θ.», καθώς και το νέο Πληροφοριακό Σύστημα της Πρακτικής Άσκησης.
Ημερομηνία διεξαγωγής: Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020
Ώρα έναρξης: 10:00