Διαδικτυακή ημερίδα για την ενημέρωση των Φοιτητών των Τμημάτων:
1. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
2. Κοινωνικής Εργασίας
Η ενημέρωση αφορά την χρηματοδοτούμενη από το ΕΣΠΑ 2014-2020 Πράξη «Πρακτική Άσκηση φοιτητών Δ.Π.Θ.», καθώς και το νέο Πληροφοριακό Σύστημα της Πρακτικής Άσκησης.
Ημερομηνία διεξαγωγής: Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020
Ώρα έναρξης: 12:00μμ
Σύνδεσμος για την συμμετοχή: