Αποδέσμευση πληρωμών έως τις 13/01/2021, για τους φοιτητές του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής που υλοποίησαν πρακτική άσκηση τους μήνες Ιούλιος- Αύγουστος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020