Αποδέσμευση πληρωμών έως τις 13/01/2021, για τους φοιτητές του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων που υλοποίησαν πρακτική άσκηση τον Αύγουστο για το ακαδημαϊκό έτος 2019-202