Οι φοιτητές του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης που ξεκίνησαν σήμερα 1/2/2021 την πρακτική άσκηση τους, να εισέλθουν στο Πληροφοριακό Σύστημα “praktiki.rescom.duth.gr” και να συμπληρώσουν το Απογραφικό Δελτίο Εισόδου.