Οι φοιτητές που ξεκίνησαν σήμερα πρακτική άσκηση, πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εισόδου τους μέχρι την Παρασκευή 5 Μαρτίου κάνοντας είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα: https://praktiki.rescom.duth.gr/