Οι φοιτητές που ξεκίνησαν πρακτική άσκηση στις 15/3, πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εισόδου τους μέσα σε 5 ημέρες κάνοντας είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα: https://praktiki.rescom.duth.gr/