Παρακαλούνται οι φοιτητές που ξεκίνησαν σήμερα 1/4/2021 την πρακτική άσκηση τους να εισέλθουν στο ΠΣ praktiki.rescom.duth.gr και να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εισόδου σε διάστημα 5 ημερών.