Οι φοιτητές που ξεκίνησαν Πέμπτη 1/7/2021 Πρακτική Άσκηση, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εισόδου τους μέχρι την Δευτέρα 5/7/2021, κάνοντας είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα της Πρακτικής στον κάτωθι σύνδεσμο: https://praktiki.rescom.duth.gr/