Ανακοίνωση: Το πρόβλημα που προέκυψε κεντρικά με τη συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων εισόδου έχει αποκατασταθεί. Μπορείτε να το συμπληρώσετε κάνοντας είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα https://praktiki.rescom.duth.gr/